Μαρίνα Τζοβάρα

Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ. Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

  • Εκπαίδευση: Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
  • Ειδίκευση: Εθνικό Κτηματολόγιο, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Μελέτες Χωροθέτησης, Φωτογραμμετρία.