Κάλλυ Πολίτη

Αρχιτέκτων Μηχανικός, Ε.Μ.Π.

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

  • Εκπαίδευση: Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
  • Ειδίκευση: Σύνθεση αρχιτεκτονικών μελετών, έκδοση οικοδομικών αδειών, εκπόνηση σχεδίων μελέτης εφαρμογής, επίβλεψη κτιριακών έργων, προσθήκες σε διατηρητέα κτίρια, επαναχρήσεις, μουσειογραφικές μελέτες, σχεδιασμός επίπλων και ειδικών κατασκευών