Φόρμα Υπολογισμού Προστίμου

Φόρμα Υπολογισμού Προστίμου Αυθαιρέτων βάσει Ν.4178/13

Γενικά Στοιχεία (Προαιρετικά)
Τίτλος Έργου
Ονομ/μο Ιδιοκτήτη
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Διεύθυνση Ακινήτου
Περιοχή - Δήμος
Συμφωνηθείσα Αμοιβή
Βασικά Στοιχεία Υπολογισμού
Τιμή Ζώνης
Οικοδομική Άδεια
Αρ. Οικ. Άδειας
Εντός Σχεδίου/Οικισμού
Επικρατούσα Χρήση
Ειδικά Χαρακτηριστικά
Φύλλο Καταγραφής 1
Περιγραφή Παράβασης
Ημερομηνία Εισαγωγής
Κατηγορία αυθαιρεσίας
Είδος Χρήσης
Παλαιότητα
Πρόχειρη Κατασκευή
Αλλαγή Χρήσης
Τετραγωνικά Κύριων Χώρων
Με Μειωτικό Συντελεστή
Συντελεστής Δόμησης
Τύπος αυθαιρεσίας
Πρόστιμο:
Υπέρβαση Καθ`ύψος
Υπέρβαση Καθ`ύψος (εκ.)
Υπέρβαση Κάλυψης
Υπέρβαση Κάλυψης (τμ.)
Υπέρβαση Αποστάσεων Δ
Υπέρβαση σε Προκήπιο
Όγκος πισίνας m³ (κ.μ.)
Δείκτης μείωσης πισίνας
Λοιπές Παραβάσεις
Διαμερισμάτωση/Parking
Κοινωνικοί Συντελεστές
(για ενεργοποίηση πιέστε Υπολογισμό)

Εντοπισμός Σφάλματος

Πρόστιμο Χώρων:
Πρόστιμο πισίνας:
Πρόστιμο λοιπών παραβάσεων:
Σύνολο Προστίμου:
Αριθμός Φ.Κ.
Παράβολο:
Ανταποδοτικό ΤΕΕ:
Τρόπος Πληρωμής:
Back to top