Γιώργος Χρήστου

Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

  • Εκπαίδευση: Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
  • Ειδίκευση: Mελέτες Τοπογραφικών Διαγραμμάτων, Έκδοση Οικοδομικών Αδειών, Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων, Αποτυπώσεις Ακινήτων.