Νέα

Νέα Ανάρτηση Δασικού Χάρτη των τοπικών/δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Κυθήρων

forest maps greece ktimatologio

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 20978/23-2-2021 απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Πειραιά (ΑΔΑ: Ω2ΕΙΟΡ1Κ-2ΧΖ) αποφασίστηκε η ανάρτηση του θεωρημένου δασικού χάρτη των τοπικών / δημοτικών κοινοτήτων του […]

Read More
Back to top