Στέλιος Γιαλαμάς

Πολιτικός Μηχανικός Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Πολιτικός Μηχανικός Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

  • Εκπαίδευση: Σπουδαστής Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
  • Ειδίκευση:Mελέτες Τοπογραφικών Διαγραμμάτων, Έκδοση Οικοδομικών Αδειών, Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων, Αποτυπώσεις Ακινήτων.