Κωνσταντίνος Φουρνάρης

Αρχιτέκτων Μηχανικός, Ε.Μ.Π.

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

  • Εκπαίδευση: Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  • Εξειδίκευση: Σύγχρονες Σχεδιαστικές Προσεγγίσεις για τη Διαχείριση του Δομημένου Περιβάλλοντος, με έμφαση στο Μεσογειακό Τοπίο και Πολιτισμό, με στόχο την προώθηση Βιώσιμων Περιβαλλοντικών Κατασκευών