Κατερίνα Νοταρά

Διοικητική Συντονίστρια, Πανεπιστήμιο Πειραιά

  • Εκπαίδευση:
    • Προπτυχιακό Πανεπιστημίου Πειραιά, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής,
    • Master in International Business (MIB), Hult International Business School