Δήμητρα Θανασιά

Γραμματειακή Υποστήριξη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

  • Εκπαίδευση: Πτυχίο Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου), Μεταπτυχιακός Τίτλος: Βιώσιμη Ανάπτυξη (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο)
  • Ειδίκευση: Γραμματειακή Υποστήριξη, Διεκπεραιώσεις, Διαχείριση Επικοινωνιακού Υλικού, Οργάνωση Αρχείου & Μελετών