Γαλανός Κατωμέρης

Αρχιτέκτων, University of Kent

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Royal Institute of British Architects (RIBA).

Εκπαίδευση: Αρχιτέκτονας μηχανικός με Graduate Diploma in Architecture (RIBA Part II) και BA Hons Architecture (RIBA Part I).
Ειδίκευση: Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, μελέτες εφαρμογής και προδιαγραφές κτιρίων, διαχείριση έργου, έκδοση οικοδομικών αδειών, επίβλεψη κατασκευής.