Ευάγγελος Αυγερινός

Εργοδηγός Εργοταξίων

Απόφοιτος ΤΙ, Εργοδηγός Εργοταξίων, Οργάνωση Εργασιών Εργοταξίου, Διαχείριση Εργατικού Δυναμικού, Οργάνωση Χρονοδιαγραμμάτων και Συνεργείων.