Νεφέλη Γκογκώτση

Μεσιτικές Υπηρεσίες & Διεκπεραιώσεις

  • Εκπαίδευση: Σπουδάστρια Μεταπτυχιακού Τίτλου Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής
  • Ειδίκευση: Tεχνολογική Kατάρτιση, Μεσιτικές Υπηρεσίες, Διαχείριση Επικοινωνιακού Υλικού, Οργάνωση Αρχείου & Μελετών, Διεκπεραιώσεις, Γραμματειακή Υποστήριξη