Αμαλία Σουλιώτη

Αρχιτέκτων Μηχανικός, Α.Π.Θ.

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

  • Εκπαίδευση: Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  • Ειδίκευση: Σύνθεση αρχιτεκτονικών μελετών, έκδοση οικοδομικών αδειών, εκπόνηση σχεδίων μελέτης εφαρμογής, μελέτες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, επίβλεψη κτιριακών έργων, ανακαινίσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, αναπαλαιώσεις υφιστάμενων κτιρίων, διακόσμηση εσωτερικών χώρων, σχεδιασμός επίπλων και ειδικών κατασκευών.