Αθανάσιος Βλαχογιάννης

Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Ορκωτός Πραγματογνώμονας Πρωτοδικείου Αθηνών και Πειραιώς, Ενεργειακός Επιθεωρητής, Ελεγκτής Δόμησης.

  • Εκπαίδευση: Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Μεταπτυχιακός τίτλος «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» (MBA) – Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών των ιδρυμάτων: Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Πανεπιστημίου Πειραιώς και Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  • Ειδίκευση: Εξειδικευμένες Αποτυπώσεις, Μικρομετακινήσεις, Βιομηχανική Γεωδαισία Πραγματογνωμοσύνες, Πολεοδομικός έλεγχος οικοπέδων – αγροτεμαχίων – κτιρίων.