Δώρα Αβράμπεκη

  • Εκπαίδευση: Πτυχίο Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη), Δίπλωμα στην Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων (ΑΚΤΟ, Αθήνα), Μεταπτυχιακή Πιστοποίηση: Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (ΕΚΠΑ, Αθήνα)
  • Ειδίκευση: Διαχείριση εφαρμογών πελατειακών σχέσεων, Ενημέρωση περιεχομένου κοινωνικών δικτυών & εταιρικής ιστοσελίδας, Έρευνα ΑΙ εφαρμογών