Τοπογραφικές Μελέτες

διπλωματούχοι μηχανικοί greece engineers design construction ktimatologio forest map services design villas turnkey construction Kythera

Πλήρης και λεπτομερής αποτύπωση, εξάρτηση στο Ελληνικό Σύστημα Αναφοράς, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΥΠΕΚΑ.

 • Τοπογραφικά διαγράμματα-αποτυπώσεις
 • Οριοθετήσεις ιδιοκτησιών
 • Ογκομετρήσεις
 • Υψομετρικές μελέτες
 • Χαράξεις θεμελίωσης
 • Διαγράμματα εφαρμογής
 • Οικοδομησιμότητες
 • Αποτυπώσεις υφιστάμενων κατασκευών
 • Πράξεις χαρακτηρισμού δασαρχείου
 • Καθορισμός γραμμών αιγιαλού- παραλίας
 • Τριγωνισμός & ένταξη στο ΕΓΣΑ ’87.
 • Πράξεις εφαρμογής
 • Διορθωτικές πράξεις εφαρμογής
 • Πράξεις προσκυρώσεως & αναλογισμού
 • Τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων
 • Άρση απαλλοτρίωσης
 • Τακτοποιήσεις ιδιοκτησιών
Back to top