Τοπογραφικές Μελέτες

Πλήρης και λεπτομερής αποτύπωση, εξάρτηση στο Ελληνικό Σύστημα Αναφοράς, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΥΠΕΚΑ.

 • Τοπογραφικά διαγράμματα-αποτυπώσεις
 • Οριοθετήσεις ιδιοκτησιών
 • Ογκομετρήσεις
 • Υψομετρικές μελέτες
 • Χαράξεις θεμελίωσης
 • Διαγράμματα εφαρμογής
 • Οικοδομησιμότητες
 • Αποτυπώσεις υφιστάμενων κατασκευών
 • Πράξεις χαρακτηρισμού δασαρχείου
 • Καθορισμός γραμμών αιγιαλού- παραλίας
 • Τριγωνισμός & ένταξη στο ΕΓΣΑ ’87.
 • Πράξεις εφαρμογής
 • Διορθωτικές πράξεις εφαρμογής
 • Πράξεις προσκυρώσεως & αναλογισμού
 • Τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων
 • Άρση απαλλοτρίωσης
 • Τακτοποιήσεις ιδιοκτησιών