Κτηματολόγιο και Δασικοί Χάρτες

Η κατάρτιση των Δασικών Χαρτών έχει ως αντικειμενικό σκοπό τον διαχρονικό (σήμερα και στο παρελθόν) και χωρικό (γεωγραφικό) προσδιορισμό και αποτύπωση των δασών και δασικών εκτάσεων. Η όλη διαδικασία συνίσταται στην έρευνα των εκτάσεων που είτε σήμερα είτε στο παρελθόν καλύπτονται από δασική βλάστηση, στην κωδικοποίηση των στοιχείων και στην ορθή απεικόνιση τους επί κατάλληλου χαρτογραφικού υλικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης δασικών χαρτών (ΦΕΚ B΄/1811/10-09-2007), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Η διερεύνηση της βλάστησης στο παρελθόν για την οριοθέτηση και καταγραφή των δασών και δασικών εκτάσεων πραγματοποιείται με τη χρήση αεροφωτογραφιών λήψης 1945/1960, αλλά και προγενέστερων λήψεων όπου υπάρχουν (π.χ. για το Ν. Αττικής χρησιμοποιούνται και αεροφωτογραφίες λήψης 1937) ως το μοναδικό και παλαιότερο υλικό, το οποίο καλύπτει ενιαία την ελληνική επικράτεια και για αυτό το λόγο χρησιμοποιούνται.

Αντίστοιχα, η οριοθέτηση και καταγραφή των υφιστάμενων δασών και δασικών εκτάσεων συνίσταται στην ανάλυση των χαρακτηριστικών της βλάστησης, που καλύπτει μια έκταση, μέσω της ερμηνείας αεροφωτογραφιών πρόσφατης λήψης (2007), επαληθευμένης επί του εδάφους.

Ο συνδυασμός της φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών διαφορετικής ημερομηνίας λήψης, μιας παλαιάς (1945/1960) και μιας πρόσφατης (π.χ. 2007) που καλύπτουν την ίδια περιοχή, μπορεί να αποδώσει τις παρακάτω καταστάσεις:

  • εκτάσεις που ήταν και παρέμειναν δάση και δασικές
  • εκτάσεις που εκχερσώθηκαν ή καταστράφηκαν στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε
  • εκτάσεις που αναδασώθηκαν ή δασώθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε.

Έπειτα από την κατάρτιση του Δασικού Χάρτη η οποία γίνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες Δασολόγους ακολουθεί η ανάρτηση του δασικού χάρτη η οποία αποτελεί στην ουσία τη δημοσιότητα του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη. Με την ανάρτηση-δημοσιοποίηση του περιεχομένου ενημερώνεται ο πολίτης για τον χαρακτήρα των εκτάσεων (χρήση γης, δάσος ή όχι) και δίνεται η δυνατότητα να ασκήσει αντιρρήσεις επί του περιεχομένου αυτού εφόσον έχει το έννομο συμφέρον.

Τελικός στόχος της συνολικής διαδικασίας είναι η κύρωση των δασικών χαρτών ως οριστικών μετά την ενσωμάτωση και επίλυση των αντιρρήσεων που έχουν υποβληθεί.

Η καταγραφή των δασών και δασικών εκτάσεων στοχεύει στην:

α)   Περιβαλλοντική προστασία δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων (που επίσης καταγράφονται κατά τη διαδικασία κατάρτισης Δασικών Χαρτών)

β)   Προβολή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου επί των δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων στις διαδικασίες του Εθνικού Κτηματολογίου (ΕΚ) και την ολοκληρωμένη διερεύνηση του ιδιοκτησιακού τους καθεστώτος

γ)   Αποκάλυψη και διασφάλιση της δημόσιας περιουσίας, σημαντικό μέρος της οποίας είναι τα δάση, οι δασικές και οι χορτολιβαδικές εκτάσεις

δ)   Δημιουργία βασικής πληροφοριακής υποδομής για τη δημιουργία του Δασολογίου.

Η ολοκλήρωση του Δασικού Κτηματολογίου αποτελεί μέρος και βάση για την ολοκλήρωση και του Εθνικού Κτηματολογίου κάτι που προβλέπεται από το Σύνταγμα του 1975 και μέχρι σήμερα δεν είχε καταρτιστεί. Η παράδοση του έχει οριστεί για το τέλος του 2020 καθώς η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ευρώπης χωρίς κτηματολόγιο.