Ανάρτηση Δασικών Χαρτών και Υποβολή αντιρρήσεων

Νέα ανάρτηση δασικών χαρτών για την Ατιική από τις 27 Ιουλίου 2018

Οι αναρτήσεις αφορούν τις περιοχές:

 1. Αγία Παρασκευή
 2. Ανθούσα
 3. Βριλλήσια
 4. Γέρακα
 5. Νέο Ηράκλειο
 6. Νέο Ψυχικό
 7. Παλλήνη

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 170895/1620/16.07.2018 (ΑΔΑ: 6ΤΛΧ4653Π8-ΥΝ5) τη Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018 η Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής θα προχωρήσει στην ανάρτηση του δασικού χάρτη τους παραπάνω Ο.Τ.Α.

Για τις νέες αναρτήσεις, η λήξη υποβολής των αντιρρήσεων είναι η 22-11-2018.

Η υποβολή αντιρρήσεων είναι η διαδικασία η οποία δίνει στον πολίτη τη δυνατότητα να ασκήσει αντιρρήσεις επί του περιεχομένου του αναρτημένου Δασικού Χάρτη, εφόσον έχει έννομο συμφέρον και η ιδιοκτησία του έχει χαρακτήρες μορφής/κάλυψης ΔΔ, ΔΑ, ΑΔ, ΧΧ, ΧΑ,ΑΧ, ΠΔ, ΠΧ. Το τμήμα για το οποίο υποβάλλεται αντίρρηση δεν κυρώνεται στον Δασικό Χάρτη και ο χαρακτήρας του δεν καθίσταται τελεσίδικος, αλλά οδηγείται ενώπιον των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων.

Σε περίπτωση τελεσίδικου χαρακτήρα τότε το ακίνητο σας ενδέχεται να διεκδικηθεί και να δηλωθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο ως περιουσία του Δημοσίου καθώς τα δάση και οι δασικές (και χορτολιβαδικές) θεωρούνται δημόσια εκτός αν ο πολίτης αποδείξει το αντίθετο.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για την διαδικασία και τις περιοχές ανάρτησης Δασικού Χάρτη μέσα από την ιστοσελίδα της Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. http://www.ktimatologio.gr/Pages/Default.aspx

Η εταιρία Geotopo-Διπλ.Μηχανικοί, συνεργαζόμενη με εξειδικευμένο επιστήμονα Δασολόγο-Περιβαλλοντολόγο με εμπειρία σε ζητήματα δασικής νομοθεσίας, αναλαμβάνει την διερεύνηση, υποβολή, τεκμηρίωση και υποστήριξη των Αντιρρήσεων σας κατά των Αναρτημένων Δασικών Χαρτών αλλά και την υποβολή Αίτησης Διόρθωσης Πρόδηλων Σφαλμάτων σε όλη την Ελλάδα.

Συνοπτικά οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι :

Ηλεκτρονική Υποβολή Αντίρρησης

 • Εντοπισμός και οριοθέτηση του/των γεωτεμαχίων στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή της ΕΚΧΑ Α.Ε.
 • Ενημέρωση και καθοδήγηση του ενδιαφερόμενου σχετικά με τις κινήσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν
 • Συμπλήρωση της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων
 • Τεκμηρίωση των τμημάτων όπως αυτά εμφανίζονται στον Δασικό Χάρτη
 • Συλλογή και προετοιμασία των απαραίτητων δικαιολογητικών
 • Αποστολή φακέλου στο αρμόδιο Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ).

Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης Φωτοερμηνείας

Προκειμένου να τεκμηριωθεί ολοκληρωμένα και επιστημονικά η αντίρρηση του ενδιαφερόμενου υπάρχει η δυνατότητα να συνοδευτεί από Τεχνική Έκθεση Φωτοερμηνείας.

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου ενώπιον της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων

Οι αντιρρήσεις που θα υποβληθούν θα εξεταστούν από τις αρμόδιες από τον νόμο τριμελείς Επιτροπές Εξέτασης των Αντιρρήσεων, οι οποίες θα συγκροτηθούν για το σκοπό αυτό. Οι ΕΠ.Ε.Α. αποτελούνται από: α) έναν (1) δασολόγο ως Πρόεδρο, β) ένα (1) δασολόγο ή δασοπόνο ή γεωπόνο Π.Ε. ή Τ.Ε. ή τοπογράφο Π.Ε. ή Τ.Ε. και γ) ένα (1) δικηγόρο.