Πολυτελής κατοικία στο Καψάλι

  • Με έγκριση δόμησης
  • Διαθέσιμο προς πώληση