Ανάρτηση Δασικών Χαρτών και Υποβολή αντιρρήσεων

Νέα ανάρτηση δασικών χαρτών και υποβολή αντιρρήσεων από τις 30 Οκτωβρίου 2017

Μετά την ολοκλήρωση στις 25 Σεπτεμβρίου της μεγαλύτερης ανάρτησης που έχει λάβει χώρα ποτέ στα τελευταία 40 χρόνια (συνολικά στο 35% της έκταση) ακολουθεί η ανάρτηση του υπόλοιπου 17% της χώρας για το οποίο έχει καταρτιστεί δασικός χάρτης. Στις 13/10/2017 υπεγράφη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο, η απόφαση που καθορίζει τις περιοχές που θα υλοποιηθεί η νέα ανάρτηση δασικών χαρτών, με βάση τις δεσμεύσεις του ΥΠΕΝ για την απρόσκοπτη συνέχιση του έργου των δασικών χαρτών.

Οι νέες αναρτήσεις θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017 και θα συνεχιστούν κλιμακωτά μέχρι τον Δεκέμβριο, λόγω και της παράτασης που δόθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό (Εγκύκλιος ΑΔΑ: ΩΔ0Ι4653Π8-ΤΓΣ) στις υπηρεσίες, έως τις 25 Οκτωβρίου 2017, για να ολοκληρώσουν τις εργασίες που αφορούν πρόδηλα σφάλματα και αιτήσεις εξαγοράς/χρήσης για τους δασικούς χάρτες, των οποίων η ανάρτηση ολοκληρώθηκε πρόσφατα.

Λαμβάνοντας υπόψη την ΥΑ (13/10/2017), την εν ισχύ παλαιότερη ΥΑ (ΦΕΚ 3407 Β) και το νόμο 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α), οι διευθύνσεις Δασών οι οποίες θα προβούν σε ανάρτηση είναι:

 1. Ανατολικής Αττικής
 2. Αρκαδίας
 3. Δυτικής Αττικής
 4. Ζακύνθου
 5. Ημαθίας
 6. Θεσσαλονίκης
 7. Θεσπρωτίας
 8. Καβάλας
 9. Καρδίτσας
 10. Κιλκίς
 11. Κυκλάδων
 12. Λάρισας
 13. Λέσβου
 14. Μαγνησίας
 15. Ξάνθης
 16. Πειραιά
 17. Πέλλας
 18. Σερρών
 19. Τρικάλων
 20. Φλώρινας
 21. Χανίων
 22. Χίου

Σημειώνεται ότι στις διευθύνσεις Δασών Ημαθίας, Καρδίτσας, Σερρών και Τρικάλων, θα γίνει ανάρτηση στο σύνολο της περιοχής αρμοδιότητάς τους, ενώ στις υπόλοιπες σε τμήματα αυτών, όπως καθορίζονται αναλυτικά στην απόφαση.

Το ΥΠΕΝ ενημερώνει τους πολίτες ότι, με βάση τον έως σήμερα προγραμματισμό, τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017 θα αναρτηθεί ο δασικός χάρτης των περιοχών:

 1. Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, εκτός του Προ καποδιστριακού Ο.Τ.Α. Έδεσσας που μετείχε στην προηγούμενη ανάρτηση, και
 2. Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας στο ήμισυ της έκτασής της.

Για τις παραπάνω περιοχές, η δυνατότητα χρησιμοποίησης των εργαλείων των αντιρρήσεων, πρόδηλων σφαλμάτων, αιτήσεων εξαγοράς/χρήσης, ξεκινά στις 7 Νοεμβρίου 2017. Για όλες τις περιοχές των 22 διευθύνσεων Δασών, η διάρκεια υποβολής των παραπάνω εργαλείων θα είναι 105 ημέρες.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, ο υπόλοιπος προγραμματισμός των αναρτήσεων θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, με εγκύκλιο της γενικής διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠΕΝ.

Η υποβολή αντιρρήσεων είναι η διαδικασία η οποία δίνει στον πολίτη τη δυνατότητα να ασκήσει αντιρρήσεις επί του περιεχομένου του αναρτημένου Δασικού Χάρτη, εφόσον έχει έννομο συμφέρον και η ιδιοκτησία του έχει χαρακτήρες μορφής/κάλυψης ΔΔ, ΔΑ, ΑΔ, ΧΧ, ΧΑ,ΑΧ, ΠΔ, ΠΧ. Το τμήμα για το οποίο υποβάλλεται αντίρρηση δεν κυρώνεται στον Δασικό Χάρτη και ο χαρακτήρας του δεν καθίσταται τελεσίδικος, αλλά οδηγείται ενώπιον των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων.

Σε περίπτωση τελεσίδικου χαρακτήρα τότε το ακίνητο σας ενδέχεται να διεκδικηθεί και να δηλωθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο ως περιουσία του Δημοσίου καθώς τα δάση και οι δασικές (και χορτολιβαδικές) θεωρούνται δημόσια εκτός αν ο πολίτης αποδείξει το αντίθετο.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για την διαδικασία και τις περιοχές ανάρτησης Δασικού Χάρτη μέσα από την ιστοσελίδα της Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. http://www.ktimatologio.gr/Pages/Default.aspx

Η εταιρία Geotopo-Διπλ.Μηχανικοί, συνεργαζόμενη με εξειδικευμένο επιστήμονα Δασολόγο-Περιβαλλοντολόγο με εμπειρία σε ζητήματα δασικής νομοθεσίας, αναλαμβάνει την διερεύνηση, υποβολή, τεκμηρίωση και υποστήριξη των Αντιρρήσεων σας κατά των Αναρτημένων Δασικών Χαρτών αλλά και την υποβολή Αίτησης Διόρθωσης Πρόδηλων Σφαλμάτων σε όλη την Ελλάδα.

Συνοπτικά οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι :

Ηλεκτρονική Υποβολή Αντίρρησης

 • Εντοπισμός και οριοθέτηση του/των γεωτεμαχίων στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή της ΕΚΧΑ Α.Ε.
 • Ενημέρωση και καθοδήγηση του ενδιαφερόμενου σχετικά με τις κινήσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν
 • Συμπλήρωση της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων
 • Τεκμηρίωση των τμημάτων όπως αυτά εμφανίζονται στον Δασικό Χάρτη
 • Συλλογή και προετοιμασία των απαραίτητων δικαιολογητικών
 • Αποστολή φακέλου στο αρμόδιο Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ).

Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης Φωτοερμηνείας

Προκειμένου να τεκμηριωθεί ολοκληρωμένα και επιστημονικά η αντίρρηση του ενδιαφερόμενου υπάρχει η δυνατότητα να συνοδευτεί από Τεχνική Έκθεση Φωτοερμηνείας.

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου ενώπιον της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων

Οι αντιρρήσεις που θα υποβληθούν θα εξεταστούν από τις αρμόδιες από τον νόμο τριμελείς Επιτροπές Εξέτασης των Αντιρρήσεων, οι οποίες θα συγκροτηθούν για το σκοπό αυτό. Οι ΕΠ.Ε.Α. αποτελούνται από: α) έναν (1) δασολόγο ως Πρόεδρο, β) ένα (1) δασολόγο ή δασοπόνο ή γεωπόνο Π.Ε. ή Τ.Ε. ή τοπογράφο Π.Ε. ή Τ.Ε. και γ) ένα (1) δικηγόρο.

Back to top