Ανθρώπινο Δυναμικό

Αθανάσιος Βλαχογιάννης

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Ορκωτός Πραγματογνώμονας Πρωτοδικείου Αθηνών και Πειραιώς, Ενεργειακός Επιθεωρητής, Ελεγκτής Δόμησης. Εκπαίδευση: Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Μεταπτυχιακός […]

Μαίρη Μαθιοπούλου

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Εκπαίδευση:Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Εξειδικευμένη επιμόρφωση στο Project Management του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Ειδίκευση:Αρχιτεκτονικές μελέτες […]

Αγγελική Χατζηπαναγή

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Πραγματογνώμονας Πρωτοδικείου Αθηνών. Εκπαίδευση: Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ειδίκευση: Έκδοση οικοδομικών αδειών, Εκπόνηση Στατικών Μελετών κτιριακών έργων, […]

Χριστίνα Καλογεράκη

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Ορκωτός Πραγματογνώμονας Πρωτοδικείου Αθηνών και Πειραιώς. Εκπαίδευση: Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Ειδίκευση: Φωτοερμηνεία και φωρογραμμετρία. Πολεοδομικός […]

Ιωάννης Μουχτούρης

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Εκπαίδευση: Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Ειδίκευση: Φωτοερμηνεία και φωτογραμμετρία. Πολεοδομικός έλεγχος οικοπέδων – αγροτεμαχίων – κτιρίων, […]

Βικτώρια Μεντέλη

Μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Εκπαίδευση: Πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μεταπτυχιακός τίτλος στον Οικολογικό Σχεδιασμό, βιώσιμη ανάπτυξη και διαχείριση Προστατευόμενων […]

Ιωάννης Κυριακίδης

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Εκπαίδευση: Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Πτυχιούχος της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών, του τμήματος Διακόσμησης Ειδίκευση: […]

Ευγενία Χάρου

Εκπαίδευση: Πτυχιούχος Μηχανικός Ανακαίνισης και Αποκατάστασης κτιρίων Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πατρών Ειδίκευση: Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, αποτυπώσεις, ανακαινίσεις, διακόσμηση, φωτορεαλισμός.

Δήμητρα Σώλου

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Εκπαίδευση: Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Ειδίκευση: Κτηματολόγιο, Πολεοδομικός έλεγχος οικοπέδων – αγροτεμαχίων – κτιρίων, Αποτυπώσεις.

Σοφία Καραντζά

Αδειούχος χειριστής ΣμηΕΑ (drone) Εκπαίδευση: Πτυχιούχος Μηχανικός Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών Ειδίκευση: Φωτοερμηνεία και φωτογραμμετρία, Aποτυπώσεις, Bυθομετρικές αποτυπώσεις

Νικόλαος Κουτάντος

Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και Κύπρου. Υπεύθυνος Γραφείου Κρήτης. Εκπαίδευση: Διπλωματούχος Αρχιτέκτων μηχανικός,του πολυτεχνείου Τορίνου της Ιταλίας,. Μεταπτυχιακό στο Ε.Α.Π «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων». […]

Back to top