Άνθρωποι

Αθανάσιος Βλαχογιάννης

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Ορκωτός Πραγματογνώμονας Πρωτοδικείου Αθηνών και Πειραιώς, Ενεργειακός Επιθεωρητής, Ελεγκτής Δόμησης. Εκπαίδευση: Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Μεταπτυχιακός […]

Αγγελική Χατζηπαναγή

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Πραγματογνώμονας Πρωτοδικείου Αθηνών. Εκπαίδευση: Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ειδίκευση: Έκδοση οικοδομικών αδειών, Εκπόνηση Στατικών Μελετών κτιριακών έργων, […]

Χριστίνα Καλογεράκη

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Ορκωτός Πραγματογνώμονας Πρωτοδικείου Αθηνών και Πειραιώς. Εκπαίδευση: Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Ειδίκευση: Φωτοερμηνεία και φωρογραμμετρία. Πολεοδομικός […]

Ιωάννης Μουχτούρης

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Εκπαίδευση: Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Ειδίκευση: Φωτοερμηνεία και φωτογραμμετρία. Πολεοδομικός έλεγχος οικοπέδων – αγροτεμαχίων – κτιρίων, […]

Ιωάννης Κυριακίδης

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Εκπαίδευση: Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Πτυχιούχος της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών, του τμήματος Διακόσμησης. Ειδίκευση: […]

Άννα Ίσαρη

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Ενεργειακός Επιθεωρητής, Ελεγκτής Δόμησης Εκπαίδευση: Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ειδίκευση: Μελέτη και σύνθεση κτιριακών έργων, μελέτες εφαρμογής, έκδοση […]

Δημήτρης Κωτσάκης

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Εκπαίδευση: Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ειδίκευση: Επίβλεψη κτιριακών έργων, οργάνωση εργοταξίων, σύνταξη και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.

Ιωάννα Λισγάρα

Μέλος του τεχνικού επιμελητηρίου Ελλάδος. Εκπαίδευση: Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών. Εξειδίκευση: Αποτύπωση, Ανάλυση, Προτάσεις διακόσμησης, Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, Μελέτη Εφαρμογής, Επίβλεψη έργων μικρής και μεγάλης […]

Αθανάσιος Βερετάνος

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Εκπαίδευση: Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών. Ειδίκευση: Αποτυπώσεις, Επίβλεψη κτιριακών έργων , Πολεοδομικός έλεγχος οικοπέδων – αγροτεμαχίων – κτιρίων.

Κωνσταντίνα Τουρλίδα

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Εκπαίδευση: Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών. Ειδίκευση: Ανακαινίσεις κτιριακών έργων, Αποτυπώσεις, Εκτιμήσεις ακινήτων.

Μαρίνα Τζοβάρα

Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ. Μέλος του Τεχνικού Επιμελλητηρίου Ελλάδος. Εκπαίδευση: Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Ειδίκευση: Εθνικό Κτηματολόγιο, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Μελέτες Χωροθέτησης, […]

Αντωνία Φατσέα

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Εκπαίδευση: Πτυχιούχος Μηχανικός Πολιτικών Δομικών Έργων Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραία, Σπουδάστρια Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Ειδίκευση: Μελέτες Στατικής επάρκειας, Αρχιτεκτονικός […]

Ευγενία Χάρου

Εκπαίδευση: Πτυχιούχος Μηχανικός Ανακαίνισης και Αποκατάστασης κτιρίων Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πατρών Ειδίκευση: Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, αποτυπώσεις, ανακαινίσεις, διακόσμηση, φωτορεαλισμός.

Back to top