Βικτώρια Μεντέλη

Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος A.Π.Θ.

Μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

  • Εκπαίδευση: Πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μεταπτυχιακός τίτλος στον Οικολογικό Σχεδιασμό, βιώσιμη ανάπτυξη και διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών
  • Ειδίκευση: Τεχνικές Εκθέσεις Φωτοερμηνείας, Φυτοτεχνικές Μελέτες, Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Παραγωγή δασικών χαρτών, Διαχειριστικές Μελέτες, Ειδικές οικονομοτεχνικές μελέτες, Έργα δασικής οδοποιίας, Μελέτες Πρασίνου
Back to top