Θωμάς Παπαναούμ

Τοπογράφος Μηχανικός ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Τοπογράφος Μηχανικός ΔΙ.ΠΑ.Ε.

  • Εκπαίδευση: Πτυχιούχος Τοπογράφος Μηχανικός ΔΙ.ΠΑ.Ε.
  • Ειδίκευση: Τοπογραφικές μελέτες, Συγκοινωνιακές μελέτες, Υδραυλικές μελέτες, Αποτυπώσεις, Επίβλεψη έργων, Χαρτογραφήσεις, Διαχείρηση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

 

Back to top