Σοφία Κωτσοπούλου

Γραμματειακή Υποστήριξη

Εκπαίδευση:

  • Απόφοιτος του Saint George College: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Τμήμα Αγγλομαθών Γραμματέων Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Επάρκεια Ιταλικής Γλώσσας (Ιταλικό Ινστιτούτο Αθηνών), Μεταφράστρια

Ειδίκευση: Γραμματειακή Υποστήριξη, Εξυπηρέτηση Πελατών & Διοικητική Υπάλληλος Γραφείου

Back to top