Ευάγγελος Ζερικιώτης

Μηχανολόγος Μηχανικός, Παν. Πατρών

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

 • Εκπαίδευση:
  • Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, Πανεπιστημίου Πατρών
 • Μεταπτυχιακοί τίτλοι:
  • MBA Essentials, London School of Economics
  • Marketing, Hellenic Management Association
  • Biomedical Engineering – ΕΜΠ
 • Ειδίκευση: Διαχείριση έργων, Business analysis & development

 

Back to top