Ελένη Βούλτσου

Πολιτικός Μηχανικός, Παν. Πελοποννήσου

Πολιτικός Μηχανικός, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

  • Εκπαίδευση: Σπουδάστρια Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Σχολής Μηχανικών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
  • Ειδίκευση: Αρχιτεκτονική Αποτύπωση και Σύνθεση, Μετασεισμικός Έλεγχος Κτιρίων
Back to top