Ελένη Καβαλλάρη

Αρχιτέκτων Ε.Μ.Π.

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

  • Εκπαίδευση: Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Μεταπτυχιακό Αποκατάστασης και Αναστήλωσης Κτιρίων Πολυτεχνείου Κρήτης
  • Ειδίκευση: Αρχιτεκτονικές Μελέτες, Μελέτες Εφαρμογής, Επίβλεψη Κτιριακών Έργων, Σχεδιασμός Επίπλων, Μελέτες Περιβάλλοντος Χώρου, Αναπαλαιώσεις Υφιστάμενων Κτιρίων, Έκδοση Οικοδομικών Αδειών.
Back to top