Χαράλαμπος Κρίθαρης

Πολιτικός Μηχανικός BCIT

Πολιτικός Μηχανικός,  BCIT

  • Εκπαίδευση: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών , British Columbia Institute of Technology – Καναδά & Οικονομικά, University of British Columbia
  • Εξειδίκευση:  Διαχείριση έργων και ακίνητης περιουσίας, Οικονομοτεχνικές μελέτες, Ανάπτυξη αγοράς

 

 

Back to top