Αντωνία Φατσέα

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
  • Εκπαίδευση: Πτυχιούχος Μηχανικός Πολιτικών Δομικών Έργων Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά, Σπουδάστρια Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
  • Ειδίκευση: Μελέτες Στατικής επάρκειας, Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
Back to top