Αλέξανδρος Κυριακίδης

Αρχιτέκτων Πολυτεχνείου Κρήτης

Αρχιτέκτων Πολυτεχνείου Κρήτης

  • Εκπαίδευση: Αρχιτέκτων Μηχανικός Πολυτεχνείου Κρήτης
  • Ειδίκευση: Αρχιτεκτονικές Μελέτες, Μελέτες Εφαρμογής, Επίβλεψη Κτιριακών Έργων, Σχεδιασμός Επίπλων, Μελέτες Περιβάλλοντος Χώρου, 3d rendering/modelling
Back to top