Ανθρώπινο Δυναμικό

Αθανάσιος Βλαχογιάννης

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Ορκωτός Πραγματογνώμονας Πρωτοδικείου Αθηνών και Πειραιώς, Ενεργειακός Επιθεωρητής, Ελεγκτής Δόμησης. Εκπαίδευση: Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Μεταπτυχιακός […]

Ευάγγελος Ζερικιώτης

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Εκπαίδευση: Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, Πανεπιστημίου Πατρών Μεταπτυχιακοί τίτλοι: MBA Essentials, London School of Economics Marketing, Hellenic Management Association Biomedical Engineering […]

Αγγελική Χατζηπαναγή

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Πραγματογνώμονας Πρωτοδικείου Αθηνών. Εκπαίδευση: Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ειδίκευση: Έκδοση οικοδομικών αδειών, Εκπόνηση Στατικών Μελετών κτιριακών έργων, […]

Χριστίνα Καλογεράκη

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Ορκωτός Πραγματογνώμονας Πρωτοδικείου Αθηνών και Πειραιώς. Εκπαίδευση: Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ειδίκευση: Φωτοερμηνεία και φωτογραμμετρία. Πολεοδομικός […]

Ιωάννης Μουχτούρης

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Εκπαίδευση: Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ειδίκευση: Φωτοερμηνεία και φωτογραμμετρία. Πολεοδομικός έλεγχος οικοπέδων – αγροτεμαχίων – κτιρίων, […]

Αμαλία Σουλιώτη

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Εκπαίδευση: Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ειδίκευση: Σύνθεση αρχιτεκτονικών μελετών, έκδοση οικοδομικών αδειών, εκπόνηση σχεδίων μελέτης εφαρμογής, μελέτες […]

Αναστασία Δάλμα

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Royal Institute of British Architects (RIBA) Εκπαίδευση: Masters of Architecture in Architecture / MArch (RIBA Part II) – […]

Γαλανός Κατωμέρης

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Royal Institute of British Architects (RIBA). • Εκπαίδευση: Αρχιτέκτονας μηχανικός με Graduate Diploma in Architecture (RIBA Part II) […]

Μαρίνα Τζοβάρα

Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ. Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Εκπαίδευση: Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ειδίκευση: Εθνικό Κτηματολόγιο, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Μελέτες Χωροθέτησης, […]

Ελένη Μπόνη

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Εκπαίδευση: Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός, Μεταπτυχιακός τίτλος: Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός, Πολυτεχνικής Σχολής – Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ειδίκευση: Σύνθεση αρχιτεκτονικών μελετών, έκδοση […]

Νεφέλη Γκογκώτση

Απόφοιτος Πανεπιστημίου, Tεχνολογική Kατάρτιση, Μεσιτικές Υπηρεσίες, Διαχείριση Επικοινωνιακού Υλικού, Οργάνωση Αρχείου & Μελετών, Διεκπεραιώσεις, Γραμματειακή Υποστήριξη

Ιορδάνης Αχείμαστος

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Εκπαίδευση: Σπουδαστής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλίας Ειδίκευση: Οργάνωση Εργασιών Εργοταξίου, Εφαρμογή Μελετών, Διαχείριση Εργατικού Δυναμικού, Οργάνωση Χρονοδιαγραμμάτων και Συνεργείων, […]

Αντωνία Φατσέα

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Εκπαίδευση: Πτυχιούχος Μηχανικός Πολιτικών Δομικών Έργων Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά, Σπουδάστρια Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Ειδίκευση: Μελέτες Στατικής επάρκειας, Αρχιτεκτονικός […]

Κατερίνα Νοταρά

Εκπαίδευση: Προπτυχιακό Πανεπιστημίου Πειραιά, τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Master in International Business (MIB), Hult International Business School

Back to top