Άνθρωποι

Αθανάσιος Βλαχογιάννης

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Ορκωτός Πραγματογνώμονας Πρωτοδικείου Αθηνών και Πειραιώς, Ενεργειακός Επιθεωρητής, Ελεγκτής Δόμησης. Εκπαίδευση: Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Μεταπτυχιακός […]

Ευάγγελος Ζερικιώτης

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Εκπαίδευση: Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, Πανεπιστημίου Πατρών Μεταπτυχιακοί τίτλοι: MBA Essentials, London School of Economics Marketing, Hellenic Management Association Biomedical Engineering […]

Αγγελική Χατζηπαναγή

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Πραγματογνώμονας Πρωτοδικείου Αθηνών. Εκπαίδευση: Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ειδίκευση: Έκδοση οικοδομικών αδειών, Εκπόνηση Στατικών Μελετών κτιριακών έργων, […]

Χριστίνα Καλογεράκη

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Ορκωτός Πραγματογνώμονας Πρωτοδικείου Αθηνών και Πειραιώς. Εκπαίδευση: Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Ειδίκευση: Φωτοερμηνεία και φωρογραμμετρία. Πολεοδομικός […]

Ιωάννης Μουχτούρης

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Εκπαίδευση: Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Ειδίκευση: Φωτοερμηνεία και φωτογραμμετρία. Πολεοδομικός έλεγχος οικοπέδων – αγροτεμαχίων – κτιρίων, […]

Χαράλαμπος Κρίθαρης

Πολιτικός Μηχανικός,  BCIT Εκπαίδευση: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών , British Columbia Institute of Technology – Καναδά & Οικονομικά, University of British Columbia Εξειδίκευση:  Διαχείριση έργων και ακίνητης περιουσίας, […]

Αμαλία Σουλιώτη

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Εκπαίδευση: Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ειδίκευση: Σύνθεση αρχιτεκτονικών μελετών, έκδοση οικοδομικών αδειών, εκπόνηση σχεδίων μελέτης εφαρμογής, μελέτες […]

Ελένη Καβαλλάρη

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Εκπαίδευση: Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Μεταχπτυχικακό Αποκατάστασης και Αναστλήλωσης Κτιρίων Πολυτεχνείου Κρήτης Ειδίκευση: Αρχιτεκτονικές Μελέτες, Μελέτες Εφαρμογής, […]

Αναστασία Δάλμα

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Royal Institute of British Architects (RIBA) Εκπαίδευση: Masters of Architecture in Architecture / MArch (RIBA Part II) – […]

Γαλανός Κατωμέρης

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Royal Institute of British Architects (RIBA). • Εκπαίδευση: Αρχιτέκτονας μηχανικός με Graduate Diploma in Architecture (RIBA Part II) […]

Μαρία Γιαννοπούλου

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Εκπαίδευση: Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Ειδίκευση: Εκπόνηση Στατικών Μελετών κτιριακών και βιομηχανικών έργων, επίβλεψη και διαχείριση έργων Πολιτικού […]

Μαρίνα Τζοβάρα

Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ. Μέλος του Τεχνικού Επιμελλητηρίου Ελλάδος. Εκπαίδευση: Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Ειδίκευση: Εθνικό Κτηματολόγιο, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Μελέτες Χωροθέτησης, […]

Αντωνία Φατσέα

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Εκπαίδευση: Πτυχιούχος Μηχανικός Πολιτικών Δομικών Έργων Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά, Σπουδάστρια Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Ειδίκευση: Μελέτες Στατικής επάρκειας, Αρχιτεκτονικός […]

Αλέξανδρος Κυριακίδης

  Εκπαίδευση: Αρχιτέκτων Μηχανικός Πολυτεχνείου Κρήτης Ειδίκευση: Αρχιτεκτονικές Μελέτες, Μελέτες Εφαρμογής, Επίβλεψη Κτιριακών Έργων, Σχεδιασμός Επίπλων, Μελέτες Περιβάλλοντος Χώρου, 3d rendering/modelling

Μιχαήλ Καραπιδάκης

  Εκπαίδευση: Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού του Πολυτεχνείου Κρήτης. Εξειδίκευση: Σύνθεση αρχιτεκτονικών μελετών, Παραμετρικός σχεδιασμός, Έκδοση Οικοδομικών Αδειών, Αποκατάσταη Υφιστάμενων Κτιρίων, 3D modelling/rendering

Εύη Αργύρη

Πολιτικός Μηχανικός  (ασκούμενη) Εκπαίδευση: Πολιτικός Μηχανικός, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ειδίκευση: Έκδοση οικοδομικών αδειών

Back to top