Εταιρία Διπλωματούχων Μηχανικών GEOTOPO

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρία Geotopo Διπλωματούχοι Μηχανικοί ιδρύθηκε το 2008 στην Αθήνα, με αντικείμενο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Μηχανικού και Τεχνικού Συμβούλου σε ιδιώτες, ΟΤΑ, φορείς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Στελεχώνεται από καταρτισμένους και έμπειρους Μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων, που ενημερώνονται και εκπαιδεύονται διαρκώς στις νέες τεχνολογίες, ενώ παράλληλα διαθέτει σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό γεγονός που εγγυάται την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της. Βασικοί της στόχοι είναι οι:

 • Παροχή ολοκληρωμένων και άρτια ποιοτικά υπηρεσιών οι οποίες υλοποιούνται με βάση τους Κανονισμούς που υπαγορεύουν η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
 • Παροχή στους πελάτες της καλύτερης δυνατής επιστημονικής και οικονομικής λύσης μέσω στενής συνεργασίας και ενεργούς συμμετοχής των τελευταίων στην όλη διαδικασία
 • Διεκπεραίωση των εργασιών μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια προδιαγραφών και χωρίς υπερβάσεις συμφωνηθέντων χρόνων παράδοσης και προϋπολογισμών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ


Αθανάσιος Βλαχογιάννης, Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Ορκωτός Πραγματογνώμονας Πρωτοδικείου Αθηνών και Πειραιώς, Ενεργειακός Επιθεωρητής, Ελεγκτής Δόμησης.

 • Εκπαίδευση: Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Μεταπτυχιακός τίτλος «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» (MBA) - Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών των ιδρυμάτων: Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Πανεπιστημίου Πειραιώς και Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Ειδίκευση: Εξειδικευμένες Αποτυπώσεις, Μικρομετακινήσεις, Βιομηχανική Γεωδαισία Πραγματογνωμοσύνες, Πολεοδομικός έλεγχος οικοπέδων – αγροτεμαχίων - κτιρίων.Ιωάννης Κυριακίδης, Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 • Εκπαίδευση: Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Πτυχιούχος της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών, του τμήματος Διακόσμησης
 • Ειδίκευση: Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, σχεδιασμός επίπλων, αποκατάσταση και ανακαίνιση των παλαιών κελύφων και επαναχρησιμοποίηση των παλαιών κτιρίων.Αθανάσιος Δημουλάς, Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 • Εκπαίδευση: Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
 • Ειδίκευση: Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, πολεοδομικός σχεδιασμός, ανακαινίσεις, διακόσμηση, φωτορεαλισμός.Νικόλαος Κουτάντος Αρχιτέκτων Μηχανικός Πολυτεχνείου Τορίνου Ιταλίας.

Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και Κύπρου.

Υπεύθυνος Γραφείου Κρήτης.

 • Εκπαίδευση: Διπλωματούχος Αρχιτέκτων μηχανικός,του πολυτεχνείου Τορίνου της Ιταλίας,. Μεταπτυχιακό στο Ε.Α.Π "Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων".
 • Ειδίκευση: Αρχιτεκτονικές μελέτες, βιοκλιματικός σχεδιασμός, πολεοδομικός σχεδιασμός, ανακαινίσεις, διακόσμηση, φωτορεαλισμός, φωτογραφία.Ιωάννης Μουχτούρης, Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 • Εκπαίδευση: Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.
 • Ειδίκευση: Φωτοερμηνεία και φωρογραμμετρία. Πολεοδομικός έλεγχος οικοπέδων – αγροτεμαχίων - κτιρίων, webmaster.Αγγελική Χατζηπαναγή, Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Πραγματογνώμονας Πρωτοδικείου Αθηνών.

 • Εκπαίδευση: Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • Ειδίκευση: Έκδοση οικοδομικών αδειών, Εκπόνηση Στατικών Μελετών κτιριακών έργων, Επίβλεψη κτιριακών έργων.Δήμητρα Σώλου, Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 • Εκπαίδευση: Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.
 • Ειδίκευση: Κτηματολόγιο, Πολεοδομικός έλεγχος οικοπέδων – αγροτεμαχίων - κτιρίων, Αποτυπώσεις.Χριστίνα Καλογεράκη, Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Ορκωτός Πραγματογνώμονας Πρωτοδικείου Αθηνών και Πειραιώς.

 • Εκπαίδευση: Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.
 • Ειδίκευση: Φωτοερμηνεία και φωρογραμμετρία. Πολεοδομικός έλεγχος οικοπέδων – αγροτεμαχίων - κτιρίων.Ελένη Κρίθαρη, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ενεργειακός Επιθεωρητής.

 • Εκπαίδευση: Πτυχιούχος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Τ.Ε.Ι Λάρισας.
 • Ειδίκευση: Αποτυπώσεις- Τακτοποίηση Αυθαιρέτων - Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών.Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

 • 2 Δέκτες GPS διπλής συχνότητας Magellan Promark 500
 • Δέκτης μονής συχνότητας Magellan Promark 3
 • Γεωδαιτικός σταθμός Leica TCR 805
 • Γεωδαιτικός σταθμός Leica TCR 407
 • Γεωδαιτικός σταθμός Leica TS06
 • Χωροβατης
 • Αποστασιομετρο εσωτερικων χώρων Leica Disto D3
 • Αποστασιομετρο πολλαπλών χρήσεων Leica Disto D8
 • Βυθόμετρο Sonarmite v3 BT Echo Sounder system
 • 4 GGCad, Λογισμικό σχεδίασης τοπογραφικών εφαρμογών
 • Instant Steel(CCS), Λογισμικό ανάλυσης και διαστασιολόγησης μεταλλικών κατασκευών βάσει Ευρωκώδικα 3
 • Stereostatika, Λογισμικό εκπόνησης στατικών μελετών κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα
 • 2 Sierrasoft TOPKO, Λογισμικό τοπογραφίας, κτηματολογίου και τρισδιάστατων μοντέλων
 • Ταχυμετρία, Λογισμικό επίλυσης
 • 7 Φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές-LAPTOP
 • Plotter HP designjet 510ps A0
 • 2 Πολυμηχάνηματα HP Officejet Pro 8500A
 • 2 Πολυμηχανήματα HP Officejet Pro L7780 All in one